Thermomax

DF100 vakuové solární trubice

DF

DF

Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující na principu přímého průtoku (Direct Flow).

  • Vakuové trubice jsou přes pevný sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu. V trubicích i solárním okruhu cirkuluje společné teplonosné médium.

  • Systém Direct Flow se vyznačuje velmi vysokou účinností a kolektory mohou být montovány v libovolné pracovní poloze včetně vodorovného umístění na fasádě objektu.

  • Nevýhodou je větší citlivost na návrh a dimenzování systému, který je v případě velkých výkyvů v odběru tepla náchylný ke stagnaci. Tento systém je vhodný pro aplikace, které zaručí absorpci přebytečného tepla (např. bazén).
DF

Umístění kolektorů
  1. Ideální sklon 30 – 45 °
  2. Umístění na plochou střechu
  3. Možnost natočení trubic
  4. Vodorovný ideální sklon
  5. Horizontální na fasádě
  6. Na ploché střeše
  7. Svislá instalace