Změňte svůj způsob myšlení
s kolektory Thermomax


Thermomax – špičkový evropský originál

Při volbě účinných a finančně efektivních řešení pro snižování účtů za energie patří v Evropě solární kolektory Thermomax mezi horké favority více než 25 let. Kolektory Thermomax jsou nejlepším řešením pro přeměnu sluneční energie v energii tepelnou sloužící pro vytápění a ohřev vody. Kolektory Thermomax vyráběné společností Kingspan SOLAR jsou evropským výrobkem osvědčeným v evropských klimatických podmínkách.

Sluneční energie pro světlejší budoucnost

Sluneční energie je zdarma, je čistá a bezpečná. Je ekologicky šetrná a neprodukuje žádný odpad.
Solární kolektory Thermomax beze zbytku splňují ekologický požadavek na výrobu tepla „bez oxidů uhlíku“. Investicí do solárních kolektorů Thermomax se budete aktivně podílet na ochraně životního prostředí nejen Vy, ale i Vaše děti a vnoučata.

Průměrný roční úhrn globálního záření v České republice (MJ/m2)
ZářeníPrincip solárních trubicových kolektorů
Při fototermickém ohřevu je přetvářeno přímé i nepřímé (difuzní) sluneční záření na teplo pomocí správně navrženého solárního kolektoru Thermomax, který by měl ideálně směřovat k jihu.

Princip kolektorů

Každý kolektor Thermomax je tvořen řadami trubic pospojovanými dokonale izolovaným průtokovým sběračem. Vakuum uvnitř každé trubice zajišťuje naprostou izolaci absorbéru před vnějšími vlivy, jako jsou chlad, vítr nebo vlhkost. Tato vakuová izolace také zajišťuje minimální ztráty a tím i velmi účinnou a efektivní přeměnu energie získané ze slunce na teplo pro vytápění a ohřev vody.