Technické parametry Thermomax HP/DF

HP200/250DF100
1 m2 2 m2 3 m2 1 m2 2 m2 3 m2
Počet trubic [ks] 10 20 30 10 20 30
Celková plocha kolektoru [m2] 1,420 2,840 4,260 1,420 2,830 4,250
Plocha apertury [m2] 1,070 2,160 3,230 1,070 2,150 3,230
Plocha absorberu [m2] 1,007 2,010 3,021 1,002 2,004 3,020
Rozměry [mm] 2005 × 709 × 97 2005 × 1418 × 97 2005 × 2127 × 97 1996 × 709 × 97 1996 × 1418 × 97 1996 × 2127 × 97
Objem kapaliny [l] 0,6 1,1 1,7 1,8 3,6 5,6
Připojovací rozměr [mm]/materiál 22/Cu 22/Cu 22/Cu 22/Cu 22/Cu 22/Cu
Hmotnost [kg] 25 50,3 75,1 25 54,8 81,4
Doporučený sklon [°] 20 – 70 20 – 70 20 – 70 2 – 90 2 – 90 2 – 90
Hodnoty vztažené k apertuře
Účinnost 0,726/0,761 0,726/0,761 0,726/0,761 0,773 0,773 0,773
a1 [W/m2K] 1,55/1,36 1,55/1,36 1,55/1,36 1,430 1,430 1,430
a2 [W/m2K2] 0,006/0,0074 0,006/0,0074 0,006/0,0074 0,006 0,006 0,006
Provozní data
Objemový průtok
Doporučený [l/hod] 80 160 240 80 160 240
Minimální [l/hod] 60 120 180 60 120 180
Maximální [l/hod] 150 300 480 150 300 480
Doporučený prac. přetlak [MPa] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Maximální pracovní přetlak [MPa] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Stagnační teplota [°C] 184/217 184/217 184/217 286 286 286
Omezovač teploty [°C] 95 /130 95/130 95/130 - - -
Teplonosné médium Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol Voda/Glykol
Absortivita [%] 95 95 95 95 95 95
Emisivita [%] 5 5 5 5 5 5
* Optická účinnost, a1 a a2 jsou vztaženy k apertuře