Technické parametry Varisol

    Varisol DF Varisol HP
0,14 m2 × počet trubic 0,14 m2 × počet trubic
[ks] 1 – 150 1 – 150
Celková plocha kolektoru [m2] 0,14 × počet trubic 0,14 × počet trubic
Plocha apertury [m2] 0,105 × počet trubic 0,108 × počet trubic
Plocha absorberu [m2] 0,101 × počet trubic 0,101 × počet trubic
Rozměry [mm] 1950 × 70,9 × 79,9 1955 × 70,9 × 70,9
Objem kapaliny [l] 0,19 × počet trubic 0,05 × počet trubic
Připojovací rozměr [mm]/materiál 22/Cu 22/Cu
Hmotnost [kg] 2,2 × počet trubic 2,13 × počet trubic
Doporučený sklon [°] 2 – 90 2 – 70
Hodnoty vztažené k apertuře
Účinnost 0,783 0,75
a1 [W/m2K] 1,061 1,18
a2 [W/m2K2] 0,023 0,0095
Provozní data
Objemový průtok
Doporučený [l/hod] 6 × počet trubic 6 × počet trubic
Minimální [l/hod] 6 × počet trubic 6 × počet trubic
Maximální [l/hod] 15 × počet trubic 15 × počet trubic
Doporučený prac. přetlak [MPa] 0,3 0,3
Maximální pracovní přetlak [MPa] 0,8 0,6
Stagnační teplota [°C] 240 -
Omezovač teploty [°C] - 95/135
Teplonosné médium Voda/Glykol Voda/Glykol
Absortivita [%] 95 95
Emisivita [%] 5 5
* Optická účinnost, a1 a a2 jsou vztaženy k apertuře