Zelená úsporám

Vážení zákazníci,

na naše solární sestavy lze získat státní dotaci v rámci projektu Zelená úsporám. V současné době tato dotace pro ohřev vody činí 55 000 Kč, pro ohřev teplé vody a podporu vytápění objektu je výše dotace 80  000 Kč.

Základní tři podmínky pro získání dotace pro ohřev TV

1. Výběr registrované dodavatelské firmy na webu Státního fondu životního prostředí www.zelenausporam.cz.
Firma Brilon CZ a. s. proškoluje své dodavatelské a montážní firmy pro solární systémy. Tuto skutečnost lze ověřit v souboru registrovaných dodavatelů SOD na výše uvedené adrese fondu.

2. Registrace výrobků na webu Státního fondu životního prostředí www.zelenausporam.cz.
Firma Brilon CZ a. s. je přímým importérem solárních systémů a všechny výrobky jsou certifikovány a registrovány. Tuto skutečnost lze ověřit v souboru výrobků a technologií SVT na výše uvedené adrese fondu dle čísel:

SVT kód výrobku název výrobku specifikace výrobku
SVT10641 Thermomax DF 100 10 přímý průtok, 10 trubic
SVT10642 Thermomax DF 100 20 přímý průtok, 20 trubic
SVT10643 Thermomax DF 100 30 přímý průtok, 30 trubic
SVT10644 Thermomax HP 250 10 přímý průtok, 10 trubic
SVT10645 Thermomax HP 250 20 přímý průtok, 20 trubic
SVT10646 Thermomax HP 250 30 přímý průtok, 30 trubic
SVT10647 Varisol DF přímý průtok, 1 trubice

3. Vyhovující výkonnostní parametry solárních kolektorů a dosažení požadovaných ročních energetických zisků.
U solárních kolektorů podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k  přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Výše uvedené body zajišťuje dodavatel solárních systémů.

Zákazník musí doložit následující podklady:

List vlastnictví
vyplnění jednoduchého dotazníku pro energetického auditora ( zde se uvádí osobní údaje, počet osob trvale bydlících v domě, popis stávajícího zařízení na přípravu teplé vody – pouze výrobce, typ a výkon) Vypracovaná dokumentace spolu s vyplněnými níže uvedenými formuláři se odevzdá v bance, která je sběrným místem SFŽP a zároveň zprostředkovává vyplacení dotace. Seznam bank je na státní webu, obecně se jedná o standardní peněžní ústavy jako KB, ČSOB, atd.

Vyplnění příslušných formulářů dle vzorů na www.zelenausporam.cz.

http://www.zelenausporam.cz/sekce/532/a-uspora-energie-na-vytapeni/
http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4428/detail/zadost-a-fo-pdf/
http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4427/detail/souhlasne-prohlaseni-vlastniku-a-pdf/
http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4425/detail/plna-moc-pdf/
http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4424/detail/kryci-list-a-pdf/

Podmínky získání dotace pro ohřev TV s podporou vytápění:

U solárního systému, který slouží k přípravě teplé vody a zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát ( proti hodnotám energetických zisků požadovaným na čistý ohřev TV). Významný rozdíl je v dokumentaci. Zákazník musí dodat výkresovou dokumentaci objektu pro výpočet tepelných ztrát! Ostatní podmínky jsou totožné s podmínkami k dotaci pro ohřev TV.